Bize Ulaşın 0533 482 66 72

Konuşmalar

1. Tartışmalı poster oturumu. Oturum başkanlığı. XX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Topkapı Palace – Kremlin Palace Aksu, Antalya, 27-30 Kasım 2004.

2. Bradiaritmiler. Konuşmacı. Gazi Üniversitesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Mezuniyet Sonrası Eğitim Programı. 15 Ekim 2004, Hilton Oteli, Ankara.

3. Girişimsel kardiyoloji kursu – 3. Alt periferik arterlere girişim teknikleri. Konuşmacı. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Topkapı Palace – Kremlin Palace Aksu, Antalya, 24-28 Kasım 2006

4. Anjiografi ötesi girişimsel tanı yöntemleri. Kararlı Klinik tablolar ile Seyreden koroner arter hastalığında tanı ve tedavi yaklaşımları paneli. Konuşmacı. 02 Kasım 2007. Hilton Oteli, Ankara.

5. Canlı yayın sırasında vaka tartışması. Panelist. Uygulamalı Girişimsel Kardiyoloji Programı, 2-3 Kasım 2007 Sheraton Otel, Ankara.

6. Perkütan Koroner Girişim Komplikasyonları ve Tedavi Yaklaşımları. No reflow fenomeni. Konuşmacı. XXIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. Antalya, 19-23 Ekim 2007.

7. Çok kesitli BT: Söylenmeyenler: Radyasyon ve nefrotoksik etki ve komplikasyonların öğrenilmesi. Konuşmacı.  XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. İstanbul, 24-27 Ekim 2008.

8. Kompleks lezyonlar; bifürkasyon lezyonları oturumu, panelist. MEET Girişimsel Kardiyolojide Mesleki Eğitim ve Etkileşim Toplantıları, Kompleks Koroner Lezyonlarda Tedavi Yaklaşımları 15 Kasım 2008, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Ankara

9. Kompleks lezyonlar; trombotik lezyonlar canlı vaka uygulaması – Operatör. MEET Girişimsel Kardiyolojide Mesleki Eğitim ve Etkileşim Toplantıları, Kompleks Koroner Lezyonlarda Tedavi Yaklaşımları 15 Kasım 2008, Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi, Ankara

10. kolesterol gündemi. Soru-Yorum, hedefe varmak için soruyorum. Konuşmacı. Wow Convention Center, İstanbul 1730-1845 Salon 1, XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi. İstanbul, 24-27 Ekim 2008.

11. Canlı Yayın sırasında Anjiyoplasti uygulaması, Operatör. XVI. Ulusal Uygulamalaı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 26-29 Mayıs 2009, Rixos Sungate Hotel, Antalya

12. Renin İnhibisyonunda neredeyiz? Konuşmacı. Ateroskleroz Güncelleme Toplantısı 13-14 Mart 2009, Sheraton Otel, İstanbul.

13. ARB’ler ile RAAS blokajında güncel gelişmeler, Konuşmacı. 20 Mart 2009, Grand Eras Otel Kayseri.

14. İSS kullanımında Hangisi Önemlidir? İSS tipi, optimal Girişim Tekniği? Konuşmacı. XVI. Ulusal Uygulamalaı Girişimsel Kardiyoloji Toplantısı, 26-29 Mayıs 2009, Rixos Sungate Hotel, Antalya

15. Koroner girişimlerde yardımcı teknikler, ilaçlar. Panelist. Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Uygulamalı Bölgesel Toplantısı Suriye Kardiyovasküler Derneği Katılımı ile 10-12 Nisan 2009 Tuğcan Otel Gaziantep.

16. Çok damar hastalıklarında FFR: FAME çalışması. Vaka Örnekleri ile FFR. Konuşmacı. Girişimsel Kardiyoloji Çalışma Grubu Uygulamalı Bölgesel Toplantısı Suriye Kardiyovasküler Derneği Katılımı ile 10-12 Nisan 2009 Tuğcan Otel Gaziantep.

17. LDL hedefine Ulaşmada Kolesterol Emilim İnhibisyonu. Konuşmacı. Hipertansiyon – Lipit Koroner Kalp Hastalığı Çalışma Grupları Ortak toplantısı, 26 Şubat-1 Mart 2009 Kaya Artemis Resort KKTC.

18. Clinical case from Turkey. Konuşmacı. Coronary Physiology in the Catheterization Laboratory 23-25 Nisan 2009 European Heart House Nice, Fransa.

19. Timurkaynak T. Konuşmacı. “Nasıl Yapalım? Koroner arter hastalığının ciddiyetinin belirlenmesinde noninvaziv testler, FFR, IVUS, yeni beklentiler” 25. Ulusak Kardiyoloji Kjongresi 21-25 Ekim İstanbul

20. Timurkaynak T. Konuşmacı. Complex left main coronary intervention. Case Review. Transcatheter  Cardiovascular Therapeutics 2009 21-25 Eylül 2009 San Francisco Amerika.

21. Timurkaynak T. Konuşmacı. Kardiyojenik şıokta yeni tedavi yöntemleri. Sorunlu PCI sırasında yapay kalp uygulaması 5.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Antalya 24-28 Eylül 2009.

22. Timurkaynak T. Konuşmacı. STEMI hastalarında İSS. 5.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler kongresi, Antalya 24-28 Eylül 2009.

23. Timurkaynak T. Konuşmacı. Komplike aterosklerotik kardiyovasküler (sol ana, çoıklu damar, diyabet) hastaya yaklaşım. Kardiyolog gözüyle – perkütan koroner girişim yapalım. Ateroskleroz ve klinik pratikteki komplikasyonları. 11-13 Eylül 2009 Sheraton İzmir.

24. Timurkaynak T. Konuşmacı. Kardiyolog gözüyle; Renal arter darlığı tedavisinde multidisipliner yaklaşım. 12 Eylül 2009 Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul.

25. Koroner arter hastalığının ciddiyetinin belirlenmesinde noninvaziv testler, FFR, IVUS, yeni beklentiler. Konuşmacı. 25. Ulusal kardiyoloji kongresi. 22-25 Ekim 2009, İstanbul.

26. Kronik Total Oklüzyon. Konuşmacı. Girişimsel Kardiyoloji ve Ekokardiyografi kursları. 21-24 Kasım 2009. Bakü Azerbaycan.

27. Paravalvüler Kaçak Tamiri Kursu. Gerçek zamanlı – üç boyutlu – transözofageal ekokardiyografinin (3B-TÖE) protez kapak paravalvüler kaçakların anatomik tanımlanmasındaki önemi ve 3b-TÖE’nin kılavuzluğunda perkütan kapatma işlemi. Panelist. 17-18 Ekim 2009 İstanbul.

28. Kronik total oklüzyonda kılavuz kateter seçimi. Konuşmacı. 2.kronik total oklüzyon toplantısı. 10 Ekim 2009 İstanbul.

29. Kalbiniz ve sağlıklı yaşam sırları. Konuşmacı, Atılım Üniversitesi, Ankara. 11 Kasım 2009.

30. 6.Kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide yenilikler kongresi. Panelist. 15-18 Nisan 2010 İzmir

31. Kılavuz Kateter Seçimi, İleri Kateter Teknikleri. Konuşmacı, İstanbul girişimsel kardiyoloji kursu 11-12 Haziran 2010

32. Retrograd yolla Kronik total oklüzyon uygulaması. Konuşmacı. 26. Ulusal kardiyoloji kongresi. 21-24 Ekim 2010, İstanbul.

33. Kompleks koroner girişimler – bifürkasyon lezyonları. Canlı yayın. Operatör. 25. Ulusal kardiyoloji kongresi. 22-25 Ekim 2009, İstanbul.

34. Kronik total oklüzyonda PKG kime ne zaman, nasıl? Konuşmacı. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi. 19 Şubat 2011                               

35. Canlı yayın – Panelist. 3.kronik total oklüzyon toplantısı. 05 Mart 2011 İstanbul.