Bize Ulaşın 0533 482 66 72

Kardiyolojide sessiz devrim, eriyen stent

Kardiyolojide son yıllarda uygulanan yeni yöntemler kalp ve damar hastalıklarında hayat kurtarıyor. 

Eriyen stent” mucizesiyle aslında kardiyolojide sessiz bir devrim yaşanıyor. Damar sertliğinin tedavisinde kullanılan eriyen stentler, çelik stentlere göre birçok avantaj sağlıyor. Eriyen stentler çelik stentlerin aksine damarlarda bozulma yapmıyor, by-pass ameliyatına ve yeni tedavilerin uygulanmasına engel oluşturmuyor.

6 AYDAN SONRA ERİYİP KANA KARIŞIYOR

Herhangi bir tedavinin amacı hastalığı iyileştirip bir süre sonra tedavinin kesilmesidir. Örneğin; kol alçıya alınır, 1 ay sonra iyileşirse alçıdan çıkarılır. ‘Eriyen stent’ de tıpkı alçı örneğinde olduğu gibi kalp damarındaki darlığı açıyor, 6 ay boyunca damara destek veriyor ve 6 aydan sonra eriyerek su ve şeker olarak kana karışıyor. İkinci yılın sonunda damar tamamen yenilenmiş olarak, eski orijinal halinde normal damarların gösterdiği fonksiyonları göstererek kalbe sağlıklı kan taşımaya devam ediyor.

KALP DAMARINA ZARARI YOK, FAYDASI VAR

Bilimsel çalışmalar, eriyen stentlerin metal stentlerle aynı özellikleri taşımasına rağmen 6 aydan itibaren erimeye başlamasının kalp damarının yapısını çelik stentlerde olduğu gibi bozmayıp, aksine iyileştirdiğini ortaya koydu.

ÇELİK STENTE GÖRE AVANTAJLARI

Eriyen stent, damara yerleştirildikten 6 ay sonra erimeye başlayacağından vücutta yabancı bir cisim kalmaz ve yoğun kan sulandırıcı ilaçlara ihtiyaç olmaz. Ayrıca kalp damarı yabancı bir cisim olmaksızın sağlıklı olarak genişleyip daralabilir. Çelik stentlerde ise damar yapısı düzelememektedir.

Bunun dışında eriyen stentler, ileride gerçekleştirilebilecek by-pass ameliyatına da bir engel oluşturmaz, çünkü eriyip gider. Çelik stent varlığında by-pass ameliyatı yapılamayabilir. Daha önceden koroner by-pass ameliyatı geçirmiş hastalarda da ikinci bir ameliyat yerine etkin bir tedavi seçeneği olarak uygulanabilir.

YENİ TEDAVİLERİN YOLUNU AÇIYOR

İleride kalp hastalığı tedavisinde şu an bilmediğimiz tedavi yöntemleri uygulanacak. Bu nedenle özellikle genç hastalarda ileride gelişebilecek yeni tedavilerin uygulanması eriyen stent sayesinde mümkün hale gelecek. Çelik stentler daha sonra gerekebilecek tomografi ve manyetik rezidans tetkiklerinin yapılmasında sorun oluşturabilmektedir. Bu nedenle eriyen stentler bu tetkiklerin daha güvenle yapılmasına olanak veriyor.

Eriyen stent teknolojisini uyguladığımız belli hastalarda son derece başarılı sonuçlar alıyoruz. Kuşkusuz ki modern teknoloji ürünü bu stentler şimdilik her hasta için uygun olmayabilir. Bunu bize halen çok farklı hasta gruplarında devam eden bilimsel çalışmalar söyleyecektir.

AORT KAPAK DARLIĞINDA HAYAT KURTARAN TAVİ YÖNTEMİ

TAVİ yöntemiyle aort kapak darlığının tedavisi, açık kalp ameliyatı için yaşı uygun olmayan ileri yaştaki hastalarımızı hayata yeniden bağlıyor. TAVİ yöntemi ‘Transcatheter aortic velve implantation’un kısaltılmışdır. 70 yaş üstü ve ameliyat olamayacak olan hastalarımıza uyguluyoruz. Aort darlığının ilaç tedavisinin olmadığını hatırlatmak gerekir.

TAVİ KİMLERE NASIL UYGULANIYOR?

Kalpte aort kapak darlığı olan insanların açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmeleri yüksek riskli bulunduğunda, uygulanması önerilen bir girişimdir. Tercihen kasık damarı yoluyla vücuda girerek yapılır. Kasık damarı uygun değilse; göğüs duvarından direkt kalbe girerek veya omuz damarı gibi diğer damarlardan vücuda girerek yapılır. Kasık damarından yapıldığında kalp anjiyosu veya balon /stent işleminde olduğu gibi kasıktan kalbe ulaşıp, teller ve balonlar kullanılarak kalp kapağı geçilir, önce dar kapak genişletilir, ardından aynı sistemle yeni kapak, eski hastalıklı kapağın içine yerleştirilir.